Контакти

Можете да изпратите Вашите коментари
и запитвания чрез следната форма:


Име и фамилия:

Фирма:

Вашата електронна поща:

Телефон:

Държава:

Град:

Адрес:

Относно:

Съдържание:


Адрес на управление:

 

4002 Пловдив,
ул. Васил Априлов 9

 

тел/факс: 032 641001
e-mail: office@bgscenar.org