ЧЕНС-СКЕНАР 02

Продукти|Апарати за домашна употреба

Опростена версия на апарата с 2 режима на работа. При него няма честотна модулация, но едновременно с режима „индивидуално-дозирано въздействие” (D), се включва втора работна честота – 60Hz:

Режим 1 - С фиксирана честота – 90 Hz
Режим 2 - С фиксирана честота – 60 Hz , при който е реализирана амплитудна модулация 3:1 и Индивидуално-дозирано въздействие.


Характеристики
Индивидуално-дозиран режим Да - при честота на импулсите 60Hz
Амплитудна модулация 3:1 при честота на импулсите 60Hz
Честотна модулация Не
Честота на въздействащите импулси 90Hz, 60Hz
Режим на дозирано въздействие При чесота на импулсите 60Hz и
амплитудна модулация 3:1
Възможност за включване на външни електроди Да
Гаранция 24м.