Безплатен курс за работа с прибори за домашна употреба

На 20 Декември от 09:30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" ще се проведе "Курс за работа с прибори за домашна употреба".
Курсът е безплатен за всички закупили домашен прибор през месеците октомври, ноември или декември 2014г.
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org