Диагностика, сервиз и ъпгрейд на прибори

Уважаеми колеги и приятели! 

На 24.07.2013 г. от 10.30 часа в офиса на „СКЕНАР Център – България”, „СКЕНАР Асоциация – България” организира за своите членове приемна - сервиз на намиращия се на кратко посещение в България водещ специалист, к.т.н.Михаил Анатольевич Унакафов – Председател на съвета на директорите и завеждащ техническият отдел на ОКБ „РИТМ”, един от създателите на приборите СКЕНАР и главен конструктор на сериите СКЕНАР 97, СКЕНАР - НТ, РИСТА и ИНТЕНС. За желаещите ще има възможност за диагностика, ремонт и ъпгрейд на гаранционни и извънгаранционни прибори СКЕНАР.
Вашите прибори може предварително да изпратите или да донесете в офиса на 24.07.2013 г. За допълнителна информация и уточнения може да се обаждате на 032/641001 или 089 9886540, Огнян Ландов
 
Д-р Иван Иванов – председател на сдружение „СКЕНАР Асоциация – България”
Огнян Ландов – управител на „СКЕНАР Център – България”