Годишно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България”

Уважаеми колеги !
На 6 и 7 април 2013 г., в хотелски комплекс "Балкан", с. Чифлик, община Троян се проведе редовното годишно Общо събрание на "СКЕНАР Асоциация - България" при:
 
Дневен ред
1. Приемане на нови членове.
2. Отчет за дейността на "СКЕНАР Асоциация - България" за 2012 г.
3. Годишен финансов отчет
4. Приемане на програма за дейността на сдружението за следващ период.
5. Организационни въпроси.
6. Получаване на "Удостоверения за членство за 2013 г."
 
и семинар-дискусия на тема "СКЕНАР - терапия при работа с "трудни" пациенти".
 
На събранието присъстваха общо 40 души, бяха приети 13 нови членове и бе подновено членството на 2 души. Бяха приети "Отчет на Управителният съвет за дейността на "СКЕНАР Асоциация - България" за 2012 год. и "Финансов отчет за дейността на СНЦЧП  "СКЕНАР Асоциация - България" за 2012 година".
По точка 4 от дневния ред  бе приета "Програма за дейността на сдружението за следващият период ", която включва:
1. Тематичен семинар през есента на 2013 г., по възможност с участие на международен преподавател.
2. Редовно годишно отчетно Общо събрание и семинар в периода на м. март - м. май 2014 г.
По точка 5 от дневния ред - "Организационни въпроси", бе взето решение и възложено на УС в оптимални срокове да създаде и публикува на сайта на сдружението Регистър на редовните членове на СНЦЧП  "СКЕНАР Асоциация - България" с име, населено място и e-mail. Бе взето и решение да се проучат възможностите за организиране на обучение с участието на д-р Александър Ревенко, Русия.
 
След събранието бе проведен и семинар-дискусия на тема "СКЕНАР - терапия при работа с "трудни" пациенти" подготвен от д-р Йосиф Семикатов, Русия.
 
По традиция вечерта отново всички бяха заедно и общуването продължи вече в неформална обстановка. Бе организиран конкурс за най-екологични, здравословни, домашно приготвени храни и напитки, в които всички представили своите продукти в конкурса спечелиха призови места. Вечерта продължи с много танци и добро настроение. 
 
Много от участниците получиха индивидуални консултации по интересуващи ги въпроси от д-р Семикатов, а всички без изключение се възползваха от прекрасните СПА съоражения на хотелски комплекс "Балкан" и термалните басейни под открито небе.  
 
На следващия ден, семинарът и дискусията продължиха до обяд, след което участниците благодариха на организаторите и на д-р Семикатов за приятното и полезно мероприятие и пожелавайки си успехи, се разделиха с обещание за нови срещи.
 
Очакваме вашите предложения за тема на семинара през есента!
 
Д-р Иван Иванов - Председател на УС на САБ
Д-р Румяна Кузмова - Председател на КПЕ