Извънреден курс по СКЕНАР - терапия - Начално и Основно ниво.

Уважаеми приятели,

За да даде възможност на желаещите да се обучават по време на летните отпуски "СКЕНАР Център – България" организира извънреден курс по СКЕНАР – терапия – начално и основно ниво. 
Курсът ще се проведе на 24, 25 и 26 август от 9.30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България". 
Умоляваме всички желаещи предварително да заявят своето участие в офиса на дружеството: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org
Участниците ще бъдат записвани по реда на тяхното обаждане до запълване на капацитета!