Курс за повишаване на квалификацията.

Уважаеми колеги,

И през новата година ние ще се стараем да удовлетворяваме всички Ваши потребности свързани с развитието Ви като СКЕНАР терапевти.
По време на XII Международна Конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза през месец септември много от Вас участваха в организираните различни тематични курсове за повишаване на квалификацията. За тези които нямаха тази възможност обещахме да организираме специален курс за повишаване на квалификацията с практическа насоченост.
Постигнали сме принципна уговорка с изтъкнатия терапевт и международен преподавател по СКЕНАР – терапия и СКЕНАР – експертиза д-р Йосиф Владленович Семикатов, да посети България и да проведе петдневен практически курс.
На всички участници в курса ще бъдат издавани квалификационни паспорти от Международната СКЕНАР Академия.
Планираме курсът да се проведе в края на месец февруари или началото на месец март. Ориентировъчната цена ще е 120 – 150 евро и зависи от броя на участниците. Необходимо е всички, желаещи да участват в този курс, да заявят писмено своето желание до 10.01.2007г. и да внесат 50 евро депозит до 20.01.2007г.
 

 

 

Курсът ще се проведе в гр. Пловдив.
На всички желаещи ще съдействаме за организирането на нощувки.
Желаем Ви весели празници!

Огнян Ландов – управител
д-р Румяна Кузмова - преподавател

 

 

СКЕНАР Център – България
Пловдив 4002,
бул. Васил Априлов 9
тел. 032 641001
GSM 089 9886540
o.landov@dir.bg
office@bgscenar.org
http://www.bgscenar.org