Курс за повишаване на квалификацията.

 
Уважаеми приятели!

На 12 Март 2008г.  “СКЕНАР Център – България” организира провеждането на петдневен практически курс „Повишаване на квалификацията”, за практикуващи и преминали „Основен курс по СКЕНАР – терапия”, който ще се води от изтъкнатия терапевт и международен преподавател по СКЕНАР – терапия и СКЕНАР – експертиза д-р Йосиф Владленович Семикатов.
В рамките на обучението за пръв път ще се проведе специализиран семинар на тема по избор на участниците.
В рамките на обучението ще бъде проведена дискусия и ще можете да получите консултации за конкретни „трудни” случаи от Вашата практика.
На всички участници в курса ще бъдат издавани (или заверявани) квалификационни паспорти за преминато следващо ниво на обучение от Международната СКЕНАР Академия и удостоверения от “СКЕНАР Център – България”
Ориентировъчната цена е 140 – 160 евро и зависи от броя на участниците.
Курсът ще се проведе в гр. Пловдив.
Пишете ни за желаната от Вас тема на специализираният семинар.
Ще ви бъдем благодарни, ако информирате и други ваши колеги за предстоящото събитие.
Участниците ще бъдат записвани по реда на тяхното обаждане до запълване на капацитета.
Практиката показва, че обучението при д-р Семикатов е изключително полезно за развитието Ви като СКЕНАР терапевти. Проведеният през месец март 2007г. курс премина при огромен интерес и с голям успех.
На всички желаещи ще съдействаме за организирането на нощувки.
 
Желаем Ви много успехи през 2008 година!
 
Огнян Ландов – управител  
д-р Румяна Кузмова – преподавател