Курс за повишаване на квалификацията.

 
Уважаеми приятели,

И през 2009г. (10 – 14 март) “СКЕНАР Център – България” организира провеждането на петдневен практически курс „Повишаване на квалификацията”, за практикуващи и преминали „Основен курс по СКЕНАР – терапия”, който ще се води от изтъкнатия терапевт и международен преподавател по СКЕНАР – терапия и СКЕНАР – експертиза д-р Йосиф Владленович Семикатов.
Веднага след курса, на 15 март, ще се проведе безплатен еднодневен семинар на тема избрана от участниците.
В рамките на обучението ще бъде проведена дискусия и ще можете да получите консултации за конкретни „трудни” случаи от Вашата практика.
На всички участници в курса ще бъдат издавани (или заверявани) квалификационни паспорти за преминато следващо ниво на обучение от Международната СКЕНАР Академия и удостоверения от “СКЕНАР Център – България”.
Цената на курса ще бъде 140 – 160 евро и зависи от броя на участниците.
Курсът ще се проведе в гр. Пловдив.
Пишете ни за желаната от Вас тема на специализираният семинар!
Участниците ще бъдат записвани по реда на тяхното обаждане до запълване на капацитета, който е 20 души!
За пръв път през тази година д-р Семикатов ще остане в България до 25 март и ще има възможност да провежда лечение и да дава консултации на Ваши пациенти. Ще има възможност за провеждане и на индивидуално практическо обучение на СКЕНАР-терапевти по време на лечебния процес.
Ще ви бъдем благодарни, ако информирате и други ваши колеги за предстоящото събитие.
Практиката показва, че обучението при д-р Семикатов е изключително полезно за развитието Ви като СКЕНАР терапевти. Всички негови курсове преминават при огромен интерес и с голям успех.
На всички желаещи ще съдействаме за организирането на нощувки.
Желаем Ви много успехи през 2009 година!
 
Огнян Ландов – управител
д-р Румяна Кузмова – преподавател