Начален курс по СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза

На 23, 24 и 25 август от 09:30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" ще се проведе "Начален курс по СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза".
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org