Национална научно-практическа СКЕНАР конференция – 27 - 29 Март 2015г.


Уважаеми приятели!
От 27 до 29 март 2015 г., в СПА хотелски комплекс „Армира”, Старозагорски минерални бани, се проведе „Национална научно-практическа СКЕНАР конференция“, посветена на 15-годишнината на СКЕНАР в България и 35 години от учредяването на ЗАО ОКБ „РИТМ“ – предприятието създател и производител на приборите СКЕНАР.
 
Организатори на Националната конференция бяха „СКЕНАР Център – България“, СНЦЧП „СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ – БЪЛГАРИЯ”, с любезната помощ и съдействие на ЗАО ОКБ „РИТМ“, Русия. Гости на конференцията бяха проф. дмн д-р Александър Викторович Тараканов, ръководител катедра в Ростовския Държавен Медицински Университет, дтн Михаил Анатолиевич Унакафов – Учредител и Председател на Съвета на директорите на ЗАО ОКБ „РИТМ“, д-р Йосиф Владленович Семикатов, международен преподавател, изтъкнат СКЕНАР-терапевт с огромен практически опит.
 
На конференцията присъстваха общо над 80 души, бяха изнесени 10 доклада, 5 от които български. Всички доклади бяха представени за пръв път в България. За пръв път беше организирано и „СКЕНАР кафе“, по време на което участниците в свободен разговор имаха възможност да споделят своя опит и да задават въпроси на изтъкнатите специалисти. При много голям интерес премина семинар-обучението с преподавател проф. д-р Тараканов, на тема: „СКЕНАР въздействие при остри състояния. Методология за възстановяване функциите на организма“.
 
В рамките на Конференцията се проведе и Редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България”. Бяха приети 10 нови членове и бе подновено членството на 4 души. Бяха приети „Отчет на Управителния съвет за дейността на „СКЕНАР Асоциация – България” за 2014 год.” и „Финансов отчет за дейността на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България” за 2014 година”. Беше избран нов Управителен съвет с председател д-р Елка Тодорова-Панайотова.
 
По точка 4 от дневния ред бе приета „Програма за дейността на сдружението за следващия период”, която включва:
1. Научно-практически семинар през есента на 2015 г.
2. Редовно годишно отчетно Общо събрание и семинар в периода м. март - м. май 2016 г.
 
По време на тържествената вечер посветена на 15 години СКЕНАР в България бяха наградени с почетни грамоти за дългогодишна практика и съществен принос в развитието на СКЕНАР у нас 15 членове на Асоциацията. Специален поздрав за участниците бяха подготвили виртуоза на кларинет Илия Илиев - Професора, член на „СКЕНАР Асоциация – България“ от 2011 г. и Огнян Георгиев – талантливият финалист от „Гласът на България“, син на д-р Юлияна Данаилова, невролог от Стара Загора, която е и един от учредителите на „СКЕНАР Асоциация – България“.