Новият прибор за домашно ползване с течнокристален дисплей ЧЕНС–СКЕНАР - 01-М

 

Уважаеми приятели,

От 12.05.2009г. в продажба в „СКЕНАР Център - България” е новият прибор за домашно ползване с течнокристален дисплей ЧЕНС–СКЕНАР - 01-М. Той запазва техническите параметри и характеристики на най-добрия домашен прибор, но вместо светлинна, индикацията за различните режими и стойности се изписва в буквено-цифрово изражение на дисплей, което го прави много по-удобен за работа. Освен това, новата модификация притежава автоматичен таймер, който дава цифрово изражение на времето за измерване при „индивидуално дозиран режим” на въздействие, което силно улеснява оценката за скоростта на реакцията и определяне на най-подходящата зона за допълнителна обработка и въздействие в „субективно-дозиран режим” за усилване на ефекта от процедурата.