Официален видео канал на ОКБ "РИТМ" в YouТube

Уважаеми приятели,
Отскоро в YouTube е регистриран официален видео канал на ОКБ "РИТМ". При публикуваните видеоматериали има кратка история на СКЕНАР-апарата, представяне на новия усъвършенстван модел от генералния директор на ЗАО "ОКБ "РИТМ" Юрий Старовойтов, серия клипове с общо заглавие „Лекари за СКЕНАР” и много други. Списъкът с видеоматериали редовно се допълва, като в най-близко време ще бъдат публикувани материали за методите за използване на СКЕНАР-апарата за лечението на различни болести. Адресът на новия видео канал е http://www.youtube.com/channel/UCj9NiLhvR87qNU_WBBkukDw