Online начален курс по СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза

На 5 и 6 декември "СКЕНАР Център - България" ще проведе онлайн обучение "Начален курс по СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза".
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org