Основен курс - II-ро ниво

Уважаеми приятели,

На 19, 20 и 21 Март “СКЕНАР Център – България” организира провеждането на тридневен теоретично - практически курс "Основен курс по СКЕНАР – терапия II-ро ниво" - част I-ва, за практикуващи и преминали „Основен курс по СКЕНАР – терапия I-во ниво”, който ще се води от изтъкнатия терапевт и международен преподавател по СКЕНАР – терапия и СКЕНАР – експертиза д-р Йосиф Владленович Семикатов от Русия.

ПРОГРАМА
Основен курс II-ро ниво
Част I-ва

1. Болест и здраве (философски и медицински аспекти).
2. Режим на въздействие в ИДР ("Диаг - 1"):
- правила за формиране на функция в режим ва въздействие ИДР,
- определение на понятията "малка асиметрия", "вектор", "динамика", "цикличност".
3. Режим на въздействие "Диаг - 2", разлики с "Диаг-1" и особености на приложението.
4. Варианти на сравнителната работа в ИДР.
5. Общи зони на въздействие: особености при работа в ИДР.
6. Работа по "3П 6Т": 
- принцип "Выше": цели и задачи, правила и последователност при изпълнението. 
- "Базов" принцип: сравнение, различия с принципа "Выше".
7. Практика.
8. Група (блок) цифрови методики в принципа "Выше".
9. Практика.
10. Принцип "Всё выше": сравнение, особености.
11. Група (блок) цифрови методики в принципа "Всё Выше".
12. Практика.
13. Цифрови методики по принципа "Тройки" (блок "Разгонка"):
- хоризонтални тройки на „три пътеки”. Практика.
- вертикални тройки "долна част на корема – долна част на гърба". Практика.
- тройки "на място". Практика.
- вертикални тройки "горна част на корема". Практика.
- "кръгови тройки" - около пъпа. Практика.
- разгонка с два прибора. Практика.
14. Смисъл, значение и същност на разглежданите групи (блокове) цифрови методики. 
15. Повишение на ефективността на СКЕНАР – терапията:
- СКЕНАР – експертиза. Методика "Мяра на реакцията";
- избор на оптималната зона за въздействие, режим на въздействието, методики.
- понятие "Риста" - диагностика. 
16. Тактика за работа с пациенти.

В рамките на обучението ще бъде проведена дискусия и ще можете да получите консултации за конкретни "трудни" случаи от Вашата практика.
На всички участници в курса ще бъдат издавани (или заверявани) квалификационни паспорти за преминато следващо ниво на обучение от Международната СКЕНАР Академия и удостоверения от “СКЕНАР Център – България”.
Цената на курса ще бъде 100 – 120 евро и зависи от броя на участниците.
Курсът ще се проведе в гр. Пловдив.
Участниците ще бъдат записвани по реда на тяхното обаждане до запълване на капацитета, който е 20 души! Краен срок за записване - 10 март!
Д-р Семикатов ще остане в България до 2 април и ще има възможност да провежда лечение и да дава консултации на Ваши пациенти. Ще има възможност за провеждане и на индивидуално практическо обучение на СКЕНАР-терапевти по време на лечебния процес.
Ще ви бъдем благодарни, ако информирате и други Ваши колеги за предстоящото събитие.
Практиката показва, че обучението при д-р Семикатов е изключително полезно за развитието Ви като СКЕНАР терапевти. Всички негови курсове преминават при огромен интерес и с голям успех.
На всички желаещи ще съдействаме за организирането на нощувки.
Желаем Ви много успехи през 2010 година!
 
Огнян Ландов – управител 
д-р Румяна Кузмова – преподавател