Основен курс - II-ро ниво и практически лечебно-диагностичен семинар

Уважаеми приятели,

“СКЕНАР Център – България” и „СКЕНАР Асоциация – България“ организират провеждането на тридневен теоретично-практически „Основен курс по СКЕНАР – терапия II-ро ниво" - част II-ра на 10, 11 и 12 Октомври 2014 г., „Практически лечебно-диагностичен семинар“ на 24, 25 и 26 Октомври, и „Основен курс по СКЕНАР – терапия II-ро ниво" - част I-ра за практикуващи и преминали „Основен курс по СКЕНАР – терапия I-во ниво” на 7, 8 и 9 Ноември. Практическият лечебно-диагностичен семинар ще включва практическо обучение с лечение на реални пациенти. Лектор и водещ на семинара ще бъде д-р Йосиф Владленович Семикатов – Русия.
В рамките на обучението ще бъдат проведени дискусии и ще можете да получите консултации за конкретни "трудни" случаи от Вашата практика. 

На всички участници в курса ще бъдат издадени удостоверения за преминато съответно ниво на обучение.
Цената на всеки от курсовете и семинара е 150 евро.
Обученията ще се проведат в гр. Пловдив, в учебната зала на “СКЕНАР Център – България”, бул. „Васил Априлов“ № 9.
Участниците ще бъдат записвани по реда на тяхното заявяване до запълване на капацитета, който е 14 души! Краен срок за записване 30 септември!

По време на престоя си в България, д-р Семикатов ще има възможност за консултации при лечение на конкретни случаи, както и за съставяне на индивидуални терапевтични програми за ваши пациенти. Ще има възможност и за провеждане на индивидуално практическо обучение на СКЕНАР-терапевти по време на лечебния процес. 

Ще Ви бъдем благодарни, ако информирате и други Ваши колеги за предстоящите събития.
Дългогодишната практика показва, че обучението при д-р Семикатов е изключително полезно и необходимо за развитието Ви като СКЕНАР терапевти. Всички негови курсове преминават при огромен интерес и с голям успех и са гаранция за успешна бъдеща практика!

На всички желаещи ще съдействаме за организирането на нощувки.

За допълнителни въпроси, може да се обаждате и на тел: 032/641001 или 089 9886540.

д-р Иван Иванов – председател на УС на „СКЕНАР Асоциация–България“
д-р Румяна Кузмова – преподавател
Огнян Ландов – управител “СКЕНАР Център – България”