Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза I-во ниво

На 23, 24 и 25 Юли от 09:30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" ще се проведе "Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза - I-во ниво".
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството 
гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org