Основен курс по СКЕНАР-терапия II-ро ниво, част I-ва

Уважаеми приятели и колеги,

С голямо вълнение Ви съобщаваме, че след повече от две годишно прекъсване, на 12, 13 и 19 февруари 2022г., СКЕНАР Център – България ще проведе онлайн обучение „Основен курс по СКЕНАР терапия II-ро ниво" - част I-ва. Курсът ще се води от сертифицирания международен преподавател и СКЕНАР терапевт с огромен практически опит д-р Йосиф Владленович Семикатов – Русия и е насочен към практикуващи терапевти, които са преминали „Основен курс по СКЕНАР терапия I-во ниво" при д-р Румяна Кузмова, която също ще участва в курса. 
Освен теоретичните и практични познания, в рамките на обучението ще бъдат проведени дискусии и ще може да получите консултации за конкретни "трудни" случаи от Вашата практика. 

Всички участници в курса ще получат удостоверения за преминато обучение. 

Такса за участие - 400 лв. без ДДС . 
Краен срок за записване - 07.02.2022 г. или до запълване на капацитета. 
Обучението ще се проведе през онлайн платформата ZOOM

Ще Ви бъдем благодарни, ако информирате и други Ваши колеги за предстоящото събитие!
 
За допълнителни въпроси оставаме на разположение на e-mail: office@bgscenar.org и тел.: 032/641001 или 089 6837404.
 
Пея Маданкова – управител “СКЕНАР Център – България” 
д-р Румяна Кузмова – преподавател “СКЕНАР Център – България”