Основен курс по СКЕНАР-терапия II-ро ниво, част I-ва

На 16, 17 и 23 март 2024 г., СКЕНАР Център – България ще проведе онлайн обучение „Основен курс по СКЕНАР терапия II-ро ниво" - част I-ва. Курсът ще се води от сертифицирания международен преподавател и СКЕНАР терапевт с огромен практически опит д-р Йосиф Семикатов и е насочен към преминали „Основен курс по СКЕНАР терапия I-во ниво" при д-р Румяна Кузмова.

Освен теоретичните и практични познания, в рамките на обучението ще бъдат проведени дискусии и ще може да получите консултации за конкретни "трудни" случаи от Вашата практика.

Всички участници в курса ще получат удостоверения за преминато обучение и работна тетрадка с учебния материал на български език.

Такса участие за закупили професионални уреди от СКЕНАР Център България - 400 лв. без ДДС
Такса за повторно участие – 200 лв. без ДДС Краен срок за записване - 08.03.2024 г.

Обучението ще се проведе през онлайн платформата ZOOM.
Молим всички желаещи да се обадят предварително на тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org