Отмяна на Годишно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България“

Уважаеми приятели и колеги!
 
Със съжаление ви съобщаваме, че след като анализирахме и оценихме създалата се епидемиологична обстановка и във връзка с въведеното извънредно положение в страната от днес 13 март 2020 г., решихме да отменим провеждането на Юбилейното Годишно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България“ и предвидения в рамките на събитието семинар „Използване на физиотерапевтичен подход в СКЕНАР практиката“, които трябваше да се проведат на 3 и 4 април 2020 г. в Старозагорски минерални бани.
Ще ви уведомим своевременно при определяне на нова дата за провеждане на мероприятието.
 
Управителен съвет на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България“
Д-р Елка Тодорова – председател на Управителния съвет на сдружение „СКЕНАР Асоциация – България”
Д-р Румяна Кузмова – преподавател в „СКЕНАР Център – България”
Огнян Ландов - управител на „СКЕНАР Център – България”