Редовно годишно Общо отчетно събрание на „СКЕНАР Асоциация – България”

Уважаеми колеги и приятели,
На 1 и 2 април, в прекрасния СПА хотел „Терма“ с. Ягодово, гр. Стара Загора, се проведе редовното годишно Общо събрание на Сдружение „СКЕНАР Асоциация – България“.
Беше отчетено, че дейността на Асоциацията през 2016 г. е била много пълноценна и приетата за периода програма е изпълнена в пълен обем. В изпълнение на дневния ред бяха обсъдени редица организационни въпроси, бяха приети съответни решения и Програма за дейността на дружеството през следващия отчетен период. Беше решено да се направи опит за организиране на СКЕНАР конференция с международно участие през есента на 2017 г.
Бяха приети и 9 нови членове и всички присъстващи получиха Удостоверенията си членство за 2017 г.
И този път залата беше пълна, присъстващи на мероприятието бяха общо 72 души, срещнаха се и прекараха два чудесни и полезни дни колеги от всички краища на България. При изключителен интерес след събранието се проведе и семинар на тема "Съвременни аспекти на СКЕНАР диагностика и СКЕНАР експертиза. Принципи, значение, резултати. Запознаване с режим ДИАГ 5" воден от д-р Йосиф Семикатов, Русия.
Участниците бяха запознати със съвременните аспекти от СКЕНАР теорията и практиката в областта на СКЕНАР диагностиката и експертизата, много от тях получиха отговори на конкретни въпроси, беше споделен опит и дадена ценна практическа информация.
След края на семинара участниците благодариха на д-р Семикатов за блестящо подготвения семинар и всички изразиха пред ръководството на Асоциацията задоволството си от цялостната отлична организация на мероприятието.
Ръководството на „СКЕНАР Асоциация – България“ благодари на персонала на СПА хотел „Терма“ за предоставените отлични условия и незабравимата СКЕНАР вечер в събота.