Редовно годишно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България”

Уважаеми колеги!

На 15 и 16 март 2014 г., в СПА хотелски комплекс „Каменград”, гр. Панагюрище се проведе редовното годишно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България” при:
Дневен ред

1. Приемане на нови членове.
2. Отчет за дейността на „СКЕНАР Асоциация – България” за 2013г.
3. Годишен финансов отчет. 
4. Приемане на програма за дейността на сдружението за следващ период.
5. Организационни въпроси.
6. Получаване на "Удостоверения за членство за 2014 г."

и семинар-дискусия на тема „Субективно дозиран режим – същност, възможности, оптимизация. Кръгла маса. ЧЕНС – СКЕНАР алтернативен помощник в ръцете на професионалиста”.
На събранието присъстваха общо 51 души, бяха приети 3 нови членове и бе подновено членството на 2 души. За пръв път членове на Асоциацията станаха и юридически лица – Медицински център „Хирон – София“ и МБАЛ „Централ Хоспитал” – Отделение по „Физиотерапия и Рехабилитация” – Пловдив. 
Бяха приети „Отчет на Управителния съвет за дейността на „СКЕНАР Асоциация – България” за 2013 год.” и „Финансов отчет за дейността на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България” за 2013 година”.
По точка 4 от дневния ред бе приета „Програма за дейността на сдружението за следващия период”, която включва:

1. Научно-практически семинар през есента на 2014 г., по възможност с участие на международен преподавател. 
2. Редовно годишно отчетно Общо събрание и семинар в периода м. март - м. май 2015 г.

След събранието бе проведен и семинар-дискусия на тема „Субективно дозиран режим – същност, възможности, оптимизация. Кръгла маса. ЧЕНС – СКЕНАР алтернативен помощник в ръцете на професионалиста”, подготвен от д-р Йосиф Семикатов, Русия. В дискусията активно участие взеха много членове на сдружението.
По традиция вечерта продължи в прекрасната обстановка на ресторант „Каменград“. По повод 5-тата годишнина от учредяването на Асоциацията 10 активни членове бяха наградени от Председателя на Управителния съвет д-р Иван Иванов. Вечерта премина изключително приятно - с много танци и добро настроение. 
Много от участниците получиха индивидуални консултации по интересуващи ги въпроси от д-р Семикатов и от опитни СКЕНАР- медици от България, а всички без изключение се възползваха от прекрасните СПА съоръжения.
На следващия ден, семинарът и дискусията продължиха до обяд, след което участниците благодариха на организаторите и на д-р Семикатов за приятното и полезно мероприятие и пожелавайки си успехи, се разделиха с обещание за нови срещи.
Д-р Иван Иванов – Председател на УС на САБ
Д-р Румяна Кузмова – Председател на КПЕ