Сервиз за диагностика, ремонт и ъпгрейд на прибори СКЕНАР

Уважаеми колеги и приятели!
На 15.10.2018 г. от 13.30 часа в офиса на „СКЕНАР Център – България” „СКЕНАР Асоциация – България” организира за своите членове приемна – сервиз на дошлия за кратко посещение в България водещ специалист, д.т.н. Михаил Унакафов – Председател на съвета на директорите и завеждащ техническия отдел на ОКБ „РИТМ”. Той е един от създателите на приборите СКЕНАР и главен конструктор на сериите СКЕНАР 97, СКЕНАР – НТ, РИСТА и ИНТЕНС. За желаещите ще има възможност за диагностика, ремонт и ъпгрейд (при възможност) на гаранционни и извънгаранционни прибори СКЕНАР.
Може да изпратите вашите прибори или да ги донесете в офиса преди 15.10.2018 г. Желателно е всички, които имат намерение да се възползват от услугата, да се свържат с нас предварително – в офиса на дружеството: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел.: 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org.
За допълнителна информация и уточнения може да се обаждате на тел.: 089 9886540, Огнян Ландов.

Д-р Елка Тодорова – председател на сдружение „СКЕНАР Асоциация – България”
Огнян Ландов – управител на „СКЕНАР Център – България”