СКЕНАР Асоциация

На 20 Април 2002г. в гр. Велинград бе учредено Българското СКЕНАР Дружество (БСД), а на 15 Март 2009г. в зала „Бах” на хотел Лайпциг, гр. Пловдив се проведе учредително събрание и се създаде „СКЕНАР Асоциация - България” - сдружение с нестопанска цел на СКЕНАР-терапевтите в България. Учредители станаха 34 души, бе избран Управителен съвет от пет души, който на своето първо заседание избра за председател д-р Иван Иванов.

 

Целите nа САБ са:
Популяризиране на СКЕНАР-терапията в медицинските среди и в обществото като цяло и развитие на теорията и практиката на СКЕНАР-терапията.

 

САБ постига целите си чрез:

 • Запознаване на българското общество с теорията и практиката на СКЕНАР-терапията чрез 
  презентации, публикации в медиите, издателска дейност и участия в обществени мероприятия;
 • Създаване и поддържане на Интернет страница на САБ;
 • Изготвяне на дългосрочни програми за обучение и организиране на курсове и семинари 
  за повишаване квалификацията на своите членове и партньори с участието на водещи български и чуждестранни специалисти по СКЕНАР-терапия;
 • Организиране и участие на национални и международни конференции и 
  други мероприятия на световното СКЕНАР-общество.

 

 • Мероприятия

 • Устав

  Устав на сдръжение с нестопанска цел в частна полза „СКЕНАР Асоцияция - България”
 • Кодекс

  Кодекс за практика, поведение и етика на регистрираните към "СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ” членове практикуващи СКЕНАР-терапия
 • Регистър

  Регистър на членовете на СНЦЧП  „СКЕНАР Асоциация – България”