СКЕНАР Симпозиум 2004

От 7 до 10 Септември 2004 г. Българското СКЕНАР Дружество (БСД) организира І Международен Тематичен СКЕНАР Симпозиум: “СКЕНАР терапия при заболявания на опорно-двигателния апарат”. Симпозиумът се проведе в елитния 5-звезден хотел - НОВОТЕЛ - Пловдив.

Целта на организаторите беше да се предложат нови за международната СКЕНАР общност, но утвърдени в световната практика съвременни форми за продължаващо професионално развитие и обучение, които са по-пряко свързани с ежедневната СКЕНАР практика.

Главната тема на Симпозиума беше избрана не случайно - известно е че случаите със заболявания на опорно-двигателния апарат представляват над 50% от СКЕНАР пациентите.

Представените на Симпозиума доклади бяха издадени на CD на Руски и Английски.

Проведоха се и съпътствуващи Симпозиума курсове за повишаване на СКЕНАР квалификацията.

Беше проведена Кръгла маса на тема” Развитие и перспективи на международното СКЕНАР сътрудничество”.

Всяка вечер беше организирана разнообразна социална програма, предлагаща отлични възможности за приятно прекарване и за обмяна на идеи и опит между участниците в Симпозиума.

НАУЧНА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Вторник 7 Септември 2004


Специален учебен курс за потребители на МИНИ-СКЕНАР -
Лектор: Сергей Мойсеев, Украйна
Вечерно мероприятие: Welcome-dinner в НОВОТЕЛ - Пловдив

 

Сряда 08 Септември 2004

Тематичен СКЕНАР Симпозиум:
СКЕНАР терапия при заболявания на опорно-двигателния апарат

Основни Теми:

  • Хронична остеохондроза и СКЕНАР Терапия - Галина Суботина, Екатеринбург, Русия
  • Комплексин терепевтичен подход при пациенти с дискова херния - д-р Константин Никитин, Томск, Русия
  • СКЕНАР терапия на хематогенен остеомиелит - д-р Йосиф Семикатов, Екатеринбург, Русия
  • Късни резултати от СКЕНАР терапия при остеохондроза на гръбначния стълб - д-р Галина Решетникова, Екатеринбург, Русия

 

 

Вечерно мероприятие: : Разглеждане и вечеря в Стария Пловдив

 

Четвъртък 09 Септември 2004

Тематичен СКЕНАР Симпозиум:
СКЕНАР терапия при заболявания на опорно-двигателния апарат

Основни теми:

  • Ефективност на СКЕНАР терапията при пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат - д-р Йоланта Станчак, Украйна
  • Приложение на СКЕНАР технологията в Ортопедията и Травматологията - д-р Владислав Вайман, Русия
  • Влияние на СКЕНАР терапията върху мускулния тонус при болкови синдром - д-р Галина Тютюнникова, Русия
  • Влияние на СКЕНАР терапията върху мускулния тонус при деца със сколиоза - д-р Галина Тютюнникова, Ростов на Дон, Русия
  • Комплексно приложение на холографски методи в СКЕНАР терапията - д-р Мариета Желева, Пловдив, България

Вечерно мероприятие: Посещение на Бачковския манастир и вечеря в ресторант “Водопада"

 

Петък 10 Септември 2004

Кръгла маса: Развитие на Международното СКЕНАР сътрудничество

Специален учебен курс за повишаване на СКЕНАР квалификацията "Управление на ответните реакции на организма при СКЕНАР – терапията"
Лектор: А. Ревенко, Русия
Вечерно мероприятие: Прощална вечер в “Руски клуб”

 

Събота 11 Септември 2004

Специален учебен курс за повишаване на СКЕНАР квалификацията "Управление на ответните реакции на организма при СКЕНАР – терапията"
Лектор: А. Ревенко, Русия

Доклади

Название

Английски

Руски

Никитин К. В.
Комплексный подход к лечению пациентов с грыжами межпозвонковых дисков.
Complex treatment approach to patients with discal hernia.
Решетникова Г.
Отдаленные результаты СКЭНАР-воздействия при остеохондрозе позвоночнике
 
Семикатов И. В.
Скэнар-терапия гематогенного остеомиелита (случай из практики)
SCENAR therapy of hematogenous osteomyelitis (case report)
Станчак И. В.
Эффективность СКЭНАР - терапии у больных ОДА
Effectiveness of SCENAR therapy in patients with musculoskeletal disorders
Субботина Г.
Хронические остеоартрозы (ОА) и СКЭНАР – терапия (СКТ)
Chronicle osteoarthrosis and SCENAR-therapy
Тютюнникова Г.
Влияние СКЭНАР-Терапии на тонус скелетных мышц при болевом синдроме
Influence of the SCENAR therapy on the muscle tone with pain syndrome
Вайман В. А.
Случай применения СКЭНАР-технологии в травматологии и ортопедии
 
Желева М.
Комплексное приложение некоторых голографических методов в СКЭНАР-терапии
Complex application of some holographic approaches in SCENAR-therapy