Въпроси и Отговори

  • Q: Къде мога да намеря допълнителна информация?
    A: Допълнителна информация може да бъде намерена в официалната СКЕНАР библиотека на руски (http://www.lib.scenar.com.ru/) и английски (http://elib.scenar.com.ru/) език, както и във видео канала на ОКБ "РИТМ" в YouTube - http://www.youtube.com/channel/UC33VauZpGHbEsRJ_KhGiD7w
  • Q: Притежават ли СКЕНАР приборите CE mark?
    A: Производителите на СКЕНАР притежават сертификат ISO 13485:2003 за медицинска техника и ISO 9001:2008 за управление на качеството. Приборите СКЕНАР носят маркировката CE mark, което удостоверява, че отговарят на европейските изисквания за безопасност.
 ISO 13485:2003 

 ISO 9001:2008 

 ISO 9001:2000 
 
  • Q: Необходимо ли е обучение?
    A: За успешно използване на СКЕНАР е необходимо специфично и целенасочено обучение, в зависимост от целите и характера на СКЕНАР терапията – професионално, специализирано или домашно приложение.