XII международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

  

Уважаеми приятели!

От 02.09 до 08.09.2006г. в България, в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна, в петзвездния "Гранд хотел Варна" се проведе 12 международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР- експертиза, организатори на която бяха "СКЕНАР Център България"; световният лидер - създател и производител на СКЕНАР- апаратура - компанията ЗАО "ОКБ "РИТМ" и Международната СКЕНАР Академия - Москва.

12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

Присъстваха 137 участници от 16 страни -
Австралия, Австрия, България, Кипър, Англия,
Германия, Израел, Италия, Йордания, Холандия, Русия,
Словакия, Словения, Швейцария, Турция, Украйна

12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза
12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза


По време на конференцията бяха изнесени повече от 20 научни доклада и бяха направени
презентации на последните защитени дисертации с приложение на СКЕНАР-терапия.
Бяха проведени три курса на обучение -

Базов курс по СКЕНАР-терапия,проф.А.Н.Ревенко, Г.В.Субботина,

Курс по компютърна акупунктурна диагностика
(апарати Риста, Риста-мини), к.т.н. М.А.Унакафов,


Курс "СКЕНАР-терапия при неотложна помощ", д.м.н., проф. А.В.Тараканов


Вън от програмата за всички желаещи бяха организирани 4 специализирани курса
на обучение за повишаване на квалификацията -

проф. А. Н. Ревенко “Избрани въпроси от СКЕНАР- терапията”
– повишение на квалификацията,

проф. А . В. Тараканов “СКЕНАР при лечение на
вътрешни и хирургични заболявания”,

Г. В. Суботина “Приложение на СКЕНАР - терапия в козметологията”,

Й. В. Семикатов “Тактика за работа с пациенти”
,

в които се включиха
повече от 40 души, от които 27 български скенар-терапевти.

Всеки от участниците получи диск с всички материали от конференцията,
материалите от Международната конференция 2005 от Ростов на Дон,
учебни материали, каталог с най-новите модели СКЕНАР прибори,
официалното издание на Руската Медицинска Академия - научно-практическото
списание "Рефлексология" изцяло посветено на 25 годишното развитие
на СКЕНАР-технологията, нагледни и рекламни материали

Доклади


Название
Презентация
Боровкова Л.В. и др.
Эффективность электроимпульсной терапии с помощью аппарата СКЭНАР...
Боровкова Л.В. и др.
СКЭНАР-терапия у больных с трубно-перитонеальным бесплодием
Гринберг Я.З.
Физические эффекты при СКЭНАР-терапии
Боровкова Л.В., Колобова С.О.
Влияние СКЭНАР-терапии на протекание беременности самок
белых беспородных крыс
Кулижский Б.П.
Механизмы восприятия векторных воздействий СКЭНАР
Никитин К.В.
СКЭНАР-терапия с применением функциональных нагрузок
Перфильев Ю.И.
Эффективность СКЭНАР-терапии в лечении гнойно-воспалительных заболеваний...
Ревенко А.Н.
Цифровые методики, реализация на аппаратах ДД
Ревенко А.Н.
От ТЭНС к СКЭНАРу
Ревенко А.Н.
СКЭНАР-терапия, как технология
Семикатов И.В.
Случай лечения кисты яичника.
Ревенко А.Н.
СКЭНАР терапия, как метод дифференциальной диагностики
неврологических заболеваний...
Перфильев Ю.И., Краснопольская И. Г., Старовойтов Ю. Ю.
Возможности СКЭНАР - терапии в коррекции миопии и гиперметропии у школьников
Старовойтов Ю.Ю., Перфильев Ю.И., Новгородский С.В.
Использование выносного электрода "ЗУБНАЯ ЩЁТКА"
в профилактике и лечении заболеваний пародонта
Субботина Г.
СКЭНАР-терапия заболеваний носа и придаточных пазух
Субботина Г.
СКЭНАР – терапия (СКТ) в реабилитации постинсультных пациентов
Тараканов А.В., Луспикаян С.Х., Прокофьев В.Н., Милютина Н.П.
Применение СКЭНАРа при гнойных заболеваниях
Тараканов А.В.
СКЭНАР при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Тараканов А.В., Егорова О.А., Королев В.А., Харитонов С.А.
СКЭНАР - инструмент восстановления кожи у обожженных больных
Тараканова Т.Д., Лебеденко А.А., Вощинская Н.В., Унакафов А.М.
Возможности СКЭНАР-ТЕРАПИИ для коррекции синдрома вегетативной
дисфункции у детей с бронхиальной астмой
Чернышов В.Н., Сависько А.А., Тараканова Т.Д.,
Лечение и реабилитация часто болеющих детей методом
нейроадаптивной электростимуляции
Терещенко С.В., Боровкова Л.В.
СКЭНАР-ТЕРАПИЯ в комплексном лечении воспалительных
заболеваний шейки матки у нерожавших женщин
Черчаго А.Я.
НОВЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРТЫ РИОДОРАКУ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА В СКЭНАР-ТЕРАПИИ.

По време на "Кръглата маса" бе предоставена възможност на всеки участник да зададе
своите конкретни въпроси свързани със приложението на СКЕНАР-терапията на
присъстващите близо 20 изтъкнати медици - доктори по медицина, университетски
преподаватели и водещи скенар-терапевти с огромен преподавателски и терапевтичен опит.

По време на 12 Международна конференция националната преподавателка по
СКЕНАР- терапия и СКЕНАР - експертиза към "СКЕНАР център - България"
д-р Румяна Кузмова получи официално своя сертификат от генералния директор на
ЗАО "ОКБ РИТМ" Яков Залманович Гринберг и бе утвърдена от създателя на
съвременната СКЕНАР - теория проф. Александър Николаевич Ревенко
като национален преподавател за България от
Международната СКЕНАР Академия
.

12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза


На откриването на конференцията
генералният директор на ЗАО "ОКБ РИТМ" Яков Залманович Гринберг изрази гореща благодарност за цялостната дейност и активната работа по международното развитие и утвърждаване на СКЕНАР -терапията на управителя на "СКЕНАР - център България" Огнян Ландов и му връчи подарък - последен модел апарат СКЕНАР-1-НТ.
12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза
Черчаго А. Я. - ръководител
на направление диагностична
апаратура и един от
авторите на диагностичните
прибори "РИСТА"