XIII Международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

 

Уважаеми приятели,

В началото на месец Октомври в Братислава, Словакия ще се проведе XIII Международна конференция по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза. Организатори на конференцията са създателите и производители на СКЕНАР апаратура - ОКБ "РИТМ", Русия.
Молим желаещите да участват да заявят интереса си възможно най-бързо.