XVI Международна конференция по СКЕНАР - терапия

Уважаеми колеги,
До началото на 16-та Международна конференция по СКЕНАР Терапия остават 2 седмици.
До момента участие са зявили повече от 150 човека от 22 държави.