XVI международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

 

 

Уважаеми приятели!

От 4 до 10 септември 2010, в курортен комплекс “Слънчев ден” се проведе 16-та международна научно – практическа конференция по СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза, която тази година премина под знака на две годишнини – 30 годишния юбилей на предприятието – създател на СКЕНАР - ЗАО ОКБ “РИТМ” и 10 годишнината на СКЕНАР Център – България!

16 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

В работата на конференцията взеха участие повече от 170 души от 24 държави от всички краища на света, което я превърна в най–мащабното международно СКЕНАР – събитие организирано до момента.
Във връзка с 10 годишнината на СКЕНАР в България, бяха поднесени поздравления и подаръци от колеги от различни страни по света. Цветя за конференцията бяха изпратени от колегите от Република Корея. Генералният директор на ОКБ „РИТМ”, Яков Гринберг, разказа за развитието на СКЕНАР технологията във времето, направи обобщение на постигнатото до момента и връчи подаръци на колеги и партньори.

16 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

Научната част на конференцията беше открита от професор, д.м.н. Александър Тараканов – завеждащ катедра “Бърза и неотложна помощ” при Ростовския Държавен Медицински Университет, директор на НИИ по СКЕНАР. Той запозна присъстващите с работата на института, провежданите през годината самостоятелни и съвместни, с други медицински учреждения по света научни разработки, някои резултати от съвместни проекти и клинични изпитания, като и с програмата на института за следващия период.
 

По време на конференцията бяха изнесени повече от 20 научни доклада и бяха направени
презентации на последните защитени дисертации с приложение на СКЕНАР-терапия.
 

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с над 20 доклада и научни съобщения, а по време на почивките между заседанията беше организирана изложба и демонстрация на нови продукти и разработки.

16 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

В рамките на конференцията бяха проведени и няколко образователни семинара, на които основоположникът на СКЕНАР – терапията Александър Ревенко и главния конструктор на ОКБ „РИТМ” Михаил. Унакафов, запознаха участниците с особеностите на приложение на динамични електроди и някои нови моменти от програмното обезпечение на приборите СКЕНАР – НТ.
След края на конференцията, в продължение на три дни бяха организирани различни специализирани и за повишаване на квалификацията курсове. По основните аспекти на СКЕНАР – терапията те се водиха от най-добрите преподаватели в света - Александър Ревенко, Галина Суботина, Йосиф Семикатов и Александър Тараканов. Курс по основите на диагностичното обезпечение на СКЕНАР – терапията проведе Александър Черчаго. В различните форми на обучение взеха участие над 100 човека.


 

За всички участници и придружаващи лица беше организирана богата съпътстваща културно – развлекателна програма.

12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

12 международна конференция  по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза