За нас

"СКЕНАР Център - България" ООД е единствената организация в България, оторизирана да продава СКЕНАР апарати и да провежда обучение по СКЕНАР-терапия, съгласно подписания ексклузивен договор със създателя и производител на СКЕНАР - ОКБ "РИТМ", Русия.

Дружеството е създадено през 2000г. отначало като МЦ "Ултрамед", а по-късно е преименувано на "СКЕНАР Център - България". То е инициатор и учредител и на "Българско СКЕНАР Дружество" и "СКЕНАР Асоциация - България".

За информация относно условията за покупка на СКЕНАР прибори и апаратура за електропунктурна диагностика, както и за обучение по СКЕНАР-терапия, свържете се с офиса на "СКЕНАР Център - България" ООД:

4002 Пловдив,
бул. Васил Априлов №9,
Tel/ Fax: 032 641001
e-mail: office@bgscenar.org
web-site: http://www.bgscenar.org