Честита Нова година!

Честита Нова година скъпи колеги и приятели! 

От името на „СКЕНАР Асоциация – България“ и „СКЕНАР Център – България“ приемете нашите най-сърдечни пожелания за една по-здрава, по-щастлива, по-спокойна и по-успешна за всички ни 2022 година! 

И през миналата година се наложи да работим и живеем в трудни и изпълнени с ограничения условия породени от пандемията. С малки изключения, обучението провеждахме онлайн, отново не беше възможно да проведем Годишното общо събрание и семинар на Асоциацията. Въпреки това, проведохме повече от 10 различни обучения и много курсове за уреди за домашна употреба. И през 2022 г. ще продължим да провеждаме регулярно онлайн обучения. 

Планираме и се готвим през м. февруари да проведем за пръв път от две години „Основен курс II ниво – част първа“, който също ще бъде онлайн и ще бъде воден от д-р Йосиф Семикатов, Русия. Скоро ще са известни подробностите, които своевременно ще ви съобщим. 

Предварителни заявки за участие желаещите могат да направят в офиса на дружеството гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, тел. 032 64 10 01; 0896837404 или на e-mail: office@bgscenar.org. 

Още веднъж ви пожелаваме здраве, много успехи и лично щастие!
За много години! 

Д-р Елка Тодорова – председател на Управителния съвет на сдружение „СКЕНАР Асоциация – България” 
Д-р Румяна Кузмова – преподавател в „СКЕНАР Център – България” 
Пея Маданкова - управител на „СКЕНАР Център – България” 
Огнян Ландов