СКЕНАР в козметологията

На 12 и 13 август 2023, от 9:30 часа г. в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" в гр. Пловдив, ще се проведе двудневен теоретично-практически семинар на тема: „СКЕНАР в козметологията“, с преподавател д-р Румяна Кузмова.
Цената на курса е 300 лв.
Участниците ще получат материали на български език и удостоверения за преминато специализирано обучение.
Молим всички желаещи да се обадят предварително на тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org