СКЕНАР online кафе

Заповядайте на СКЕНАР online кафе!
Желанието на СКЕНАР терапевтите да обменят опит помежду си роди идеята да създадем място за срещи -  СКЕНАР online кафе, което да се провежда всеки последен четвъртък на месеца.
Първата среща ще се проведе на 30.03.2023 г., в рамките на 60 минути, от 19 до 20 ч. през платформата Zoom. 
Предложение за формат на провеждане:
- 5-10 минутно въведение - темата е предварително определена и се представят личен опит и резултати;
- дискусия по темата;
- обсъждане на предложения за теми на следващи срещи.
За да се даде старт на идеята, Пея Маданкова, като част от организацията на СКЕНАР оnline кафе и управител на СКЕНАР Център България, предлага за обсъждане темата:
„СКЕНАР уреди от ново поколение - как пресет режимите повишават ефективността на СКЕНАР терапията.“
Вярваме, че много от вас ще споделят личния си опит!
Основната цел на тази първа среща е да се обменят идеи относно формата на провеждане, темите, които вълнуват СКЕНАР терапевтите в България и приемане на конкретна тема и определяне на терапевти, които да споделят своя опит и резултати в следващото СКЕНАР оnline кафе.
Линк за събитието ще получат по e-mail само СКЕНАР терапевти, заявили предварително желание за участие на телефон 032 641 001 или е-mail: office@bgscenar.org