Общоевропейска конференция по СКЕНАР терапия

Уважаеми колеги и приятели!
От 18 до 21 юни 2015г. във Виена ще се проведе Общоевропейска конференция по СКЕНАР терапия. Подробности може да видите тук: http://conf.ritmeurope.eu/
Допълнителна информация, свързана с условията за участие на членовете на „СКЕНАР Асоциация – България“, може да получите на тел. 032 64 10 01 или на e-mail: office@bgscenar.org