Общоевропейска конференция по СКЕНАР терапия

Уважаеми приятели!

От 18 до 21 юни във Виена се проведе Общоевропейска СКЕНАР конференция, на която СКЕНАР Център - България беше съорганизатор. Присъстваха над 100 души от 25 страни, бяха изнесени над 10 научни доклада, бяха проведени 9 специализирани семинара и 3 курса с различна степен на обучение. Много висока оценка получи докладът за приложението на СКЕНАР в стоматологията, който изнесе д-р Георги Атанасов от Пловдив.

Българската делегация беше най-многобройната - 15 човека. Много от нас бяха наградени с отличия за активно участие в развитието на световното СКЕНАР движение. Признание и за дългогодишната си работа като преподавател в „СКЕНАР Център – България” получи д-р Румяна Кузмова.

По време на заключителната вечер, беше обявено желанието на мнозинството от присъстващите, следващата Международна СКЕНАР конференция да бъде проведена за пореден път в България.