Начален и Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза - Август

На 6, 7 и 8 Август от 09:30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" ще се проведе "Начален и Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза".
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството:
гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9,

тел. 032 64 10 01 или на e-mail office@bgscenar.org