Практически лечебно-диагностичен СКЕНАР семинар

Уважаеми колеги,
 
От 24 до 26 октомври, в зала "Вагнер" на хотел Лайпциг, Пловдив, се проведе специализиран „Практически лечебно-диагностичен СКЕНАР семинар“.  Семинарът беше организиран от „СКЕНАР Център – България”  и „СКЕНАР Асоциация – България” с преподавател д-р Йосиф Семикатов. В продължение на три дни участниците имаха възможност да участват в обсъждането и лечението на реални пациенти с различни заболявания и да повишат своята квалификация, като се запознаят с нови и утвърдени, доказали ефективността си методи, за успешно приложение на СКЕНАР при случаи с различен характер и степен на сложност.
 
На този семинар, за пръв път в България, беше демонстриран ефектът на СКЕНАР въздействието при пациенти,  веднага след комбинирана пародонтална хирургическа интервенция (пародонтална костна хирургия с използване на костозаместител и биологичен фактор – Emdogain®) в устната кухина, като при всички пациенти се постигнаха много добри резултати.
 
Всички участници изразиха своето задоволство и благодарност за семинара на организаторите и на д-р Йосиф Семикатов.  Специална благодарност беше изразена и на д-р Румяна Кузмова, която асистираше и помагаше с превода.