Терапия


СКЕНАР е абревиатура от имената на уникалния метод за въздействие върху човешкото тяло и на използвания за целта уред: Самоконтролируема Енерго-Невро Адаптивна Регурация, респ. Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор.
Уредът е бил разработен като част от съветска космическа програма. Целта е била да се създаде малък, енергоикономичен и преди всичко високо ефективен прибор, който да поддържа във върхова форма здравето на космонавтите, при това без да се използват класически медикаменти – един универсален неинвазивен регулатор на телесните функции – мечтата на всеки медицински специалист.
Изхождайки от принципите на класическата китайска медицина - акупунктура и зонален контактен масаж и достиженията на съвременната електротерапия, СКЕНАР великолепно съчетава свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока и е донесъл на създателите си най-престижни държавни отличия.
СКЕНАР става достъпен на широката медицинска общественост след демократичните промени в Русия и намира все по-широко приложение в целия свят.
През 2002г. апаратът е сертифициран от British Standards Institution, а през 2006 получава сертификат CE mark от SGS Group.
Ежегодно се провеждат международни конференции и се публикуват Сборник с научни доклади и Журнал по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза.