X Международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза

 • Участниците пред хотел Гларус
  Участниците пред хотел Гларус
 • Конферентната зала
  Конферентната зала
 • Официални поздравления от Украйна
  Официални поздравления от Украйна
 • Вечерно празненство
  Вечерно празненство
Между 1-ви и 6-ти Септември 2003 г. Българското СКЕНАР Дружество (БСД), заедно с ОКБ РИТМ, Русия - създател и производител на СКЕНАР, организира и проведе в един от най-добрите черноморски курорти на Българи - Слънчев бряг Х Международна конференция по СКЕНАР-терапия - първата международна СКЕНАР конференция състояла се извън Русия.

Главната цел на Конференцията - да се съберат хората от Изток и Запад, споделящи СКЕНАР идеята, на една истинска многонационална среща - беше реализирана повече от успешно. В Конференцията взеха участие над 160 души от 19 страни - нещо, което се случва за първи път от както СКЕНАР технологията става достъпна за света.
 • Австралия
 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Канада
 • Кипър
 • Германия
 • Ирландия
 • Израел
 • Италия
 • Холандия
 • Норвегия
 • Румъния
 • Русия
 • Словакия
 • Турция
 • Великобритания
 • Украйна
 • САЩ
Организацията на Конференцията осигури възможност както за научна и образователна дейност на високо съвременно равнище (стегната научна програма и нови форми на непрекъснато професионално обучение и развитие), така и достатъчно време за свободно общуване и обмяна на идеи и опит.   

В научната програма на Конференцията бяха включени доклади, отговарящи на изискванията на Научния комитет за тема, съдържание и форма. Беше осигурена възможност за Мултимедийно представяне на докладите, както и симултанен превод на Английски, Руски и Български.

Резюметата на докладите бяха издадени на CD на Английски, Руски и Български и раздадени на участниците.

Процесът на непрекъснато професионално обучение беше организиран под формата на учебни лекции и специализирани научни доклади върху ключови проблеми и фундаментални въпроси на СКЕНАР теорията и практика, които бяха представени от водещите специалисти в тези области - Александър Ревенко, Галина Суботина, Йосиф Семикатов, Зулия Фрост, Александър Тараканов.

За участниците в Конференцията и придружаващите ги лица всяка вечер беше организирана разнообразна и много приятна социална програма.

НАУЧНА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Вторник 02 Септември 2003

Сутрешна сесия – Научни доклади
 • Валеева-Фрост З. (Великобритания) - “Развитие на СКЕНАР на Запад”
 • Ре П. (Великобритания) - “Необходимостта от Международна Асоциация по СКЕНАР технология-ISTA и нейните задачи”
 • Гринберг Я. (Русия) - “СКЕНАР терапия и СКЕНАР експертиза”
 • Корунджая Н. (Холандия) - “Опитът на първия СКЕНАР Център в Холандия"
 • Тараканов А. (Русия) - “СКЕНАР терапия при спешни състояния”
 • Ревенко А. (Русия) - “СКЕНАР и биологична обратна връзка”
Следобедна сесия – Учебни лекции
 • Ревенко А. (Русия) - “СКЕНАР – какво е това?”
 • Ревенко А. (Русия) - “Философия на общити зони за въздействие в СКЕНАР терапията”

Вечерно мероприятие: Вечеря и фолклорна програма в атракционно заведение “Златната бъчва”

Сряда 03 Септември 2003

Сутрешна сесия – Научни доклади
 • Дюпуи Г. (САЩ) - "Биологичната обратна връзка приСКЕНАР терапията”
 • Валеева-Фрост З. (Великобритания) - “СКЕНАР при синдрома Bowling Ball – ефект върху мозъчните θ-вълни”
 • Малюшко О. (Украйна) - “Още една СКЕНАР-приказка”
 • Малюшко О. (Украйна)  - “СКЕНАР и антихомотоксични преперати при лечение на ПМС”
 • БоровковаЛ. (Русия) - “СКЕНАР терапия при ендометриоза”
 • Колман С. (Великобритания) - “Комбиниране на СКЕНАР-терапия и двигателни програми за рехабилитация на пациенти с парализа”
 • Шапоу М. (САЩ) - “СКЕНАР и обезболяване”
 • ЖелеваМ. (България) - “СКЕНАР интерпретация на древната лечебна методика“Съцветие”
 • Альошин С. (Русия) - “Работа с “гребенчат” електрод по главата”

Следобедна сесия – Учебни лекции
 • Суботина Г. (Русия) - “Реакции на пациентите към СКЕНАР терапията”
 • Валеева-Фрост З. (Великобритания) - “Механизми на ефективността на СКЕНАР терапията ”
Вечерно мероприятие:  Вечеря в атракционно заведение “Южни нощи”

Четвъртък 04 Септември 2003

Сутрешна сесия – Научни доклади
 • Тютюнникова Г. (Русия) - “Комплекен подход при диагностиката и лечението на СКЕНАР пациенти”
 • Городецкая Е. (Русия) - “РИСТА диагностика и СКЕНАР терапия”
 • Суботина Г. (Русия) -“Място на РИСТА при СКЕНА терапията”
 • Дюпуи Г. (САЩ) - “Адаптивната регулация при комплексни системи"
 • Липкова М. (Словакия) - “Лечение на алопеция, изгаряния и псориазис”
 • Лопатина А. (Русия) - “Сравнително проучване на СКЕНАР и СМТ въздействие при възстановяване на спортисти”
 • Тараканов А. (Русия) – “ОЛМ – механизми на специфичното действие”

Следобедна сесия – Учебни лекции
 • Семикатов Й. (Русия) - “Обща методология на СКЕНАР процедурите – работа с трудни пациенти”
 • Тараканов А. (Русия) - “Къде да поставим прибора СКЕНАР”

Вечерно мероприятие: Екскурзия и вечеря в Стария Несебър

 

Петък 05 Септември 2003

Сутрешна сесия
 • Кръгла маса “Перспективи на международното СКЕНАР сътрудничество”

Следобедна сесия
 • Работна група “Върху перспективите на ISTA”

Вечерно мероприятие: Заключителна вечер и награждаване

НАГРАДЕНИ ДОКЛАДИ:

1ва награда - Александър Тараканов (Русия) -
"Механизми на специфичното действие на Лечебното одеяло (ОЛМ)"

2ра награда - Stephen Coleman (UK) -
"Комбиниране на СКЕНАР-терапия и двигателни програми за рехабилитация на пациенти с парализа"

3та награда - Анна Лопатина (Русия) -
"Сравнително проучване на ефекта на СКЕНАР и СМТ въздействие при функционалното възстановяване на спортисти след тренировъчно натоварване"

По време на Конференцията се състоя и задълбочена дискусия върху перспективите на международното СКЕНАР сътрудничество. Предложени бяха редица нови форми на взаимодействие и взаимопомощ между СКЕНАР терапевтите от целия свят, целящи да издигнат популярността и престижа на СКЕНАР терапията. Широко одобрение получи създаването на Международната Асоциация по СКЕНАР Технология - ISTA (International SCENAR Technology Association), като важна стъпка към признаване на СКЕНАР-терапията като самостоятелна и утвърдена дисциплина в областта на комплементарната и алтернативна медицина - главната цел на международната СКЕНАР общност.