Начален и Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза - Юни

На 12, 13 и 14 Юни 2009г. от 9.30 часа в учебната зала на "СКЕНАР Център - България" ще се проведе "Начален и Основен курс по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза".
Молим всички желаещи да се обадят предварително в офиса на дружеството:
гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9,
тел.: 032 641 001 или на e-mail office@bgscenar.org