ЧЕНС-СКЕНАР 01-М

Продукти|Апарати за домашна употреба

Най-добрият домашен прибор и единствен с течнокристален дисплей. ЧЕНС-СКЕНАР 01-М запазва техническите параметри и характеристики на ЧЕНС-СКЕНАР 01, но вместо светлинна, индикацията за различните режими и стойности се изписва в буквено-цифрово изражение на дисплей, което го прави много по-удобен за работа. Освен това, новата модификация притежава автоматичен таймер, който дава цифрово изражение на времето за измерване при „индивидуално дозиран режим” на въздействие, което силно улеснява оценката за скоростта на реакцията и определяне на най-подходящата зона за допълнителна обработка и въздействие в „субективно-дозиран режим” за усилване на ефекта от процедурата.

 

 

Основен режим на въздействие - Честота на импулсите (F) – 14, 60, 90, 320Hz
Режим на честотна модулация - Fm (променлива честота) – от 30 до 120Hz за период от 8s.
Режим на модулация (Am) – 3:1 (време на въздействие - 3s; пауза - 1s)
Режим на Индивидуално-дозирано въздействие (D) – Диагностика – диференциална Доза
Възможност за комбиниране на режимите.
Индикация на режимите и отчитане динамиката на въздействието чрез светодиоди.

 


Характеристики
Амплитудна модулация 3:1
Честотна модулация 30-120Hz за 8сек.
Честота на въздействащите импулси 14Hz, 60Hz, 90Hz, 340Hz
Сила на въздействие 1 - 250
Дисплей Течнокристален дисплей
Режим на дозирано въздействие Да
Възможност за включване на външни електроди Да
Гаранция 24м.