Основен курс - I-во ниво

Обучение

 
 
Продължителност: 3 дни

Цел: Курсистите да получат необходимите теоретични и практически знания, необходими за да започнат самостоятелно лечение на пациенти.

ПРОГРАМА
 
Първи Ден


1. Медицинска физика. Особености на параметрите на въздействие в СКЕНАР терапията.

Енергия, честота, амплитудна модулация, демпфериране, интензивност, задръжка (зазор), комбинирани режими за работа: FM, Sw, FMVar. Практика.

2. Работа в ИДР (Диаг-1).
Начална реакция, доза, скорост, нула, коефициент на формата.

3. Генерални зони (общи зони на въздействие).
група генерални зони, маршрути, вектори, показания за работа по генералните зони.

4. Принцип "Выше" и правило "выше всех".

5. Практика.
Практически упражнения по работа в ИДР по генералните зони на принципа "Выше".

Втори ден


1. Механизъм на действие на СКЕНАР терапията.

2. Съчетания и несъчетания в СКЕНАР терапията.

3. Зони за локално и проекционно въздействие.

4. Практика.

5. Зони за общо и проекционно въздействие.

6. Практика.

7. Принципи при неотложната СКЕНАР терапия.

Трети ден


1. Особености на СКЕНАР терапията при лечение по системи и органи.

- проблеми на дихателната система,
- проблеми на сърдечно-съдовата система, сърдечна зона, работа при съдова патология,
- проблеми на пикочо-половата система и пикочо-половата зона,
- проблеми в гинекологията и гинекологичните зони,
- зона корем,
- неврологични проблеми,
- проблеми на ставите,
- проблеми в оториноларингологията (уши, нос и гърло)
- офталмологични проблеми,
- особености на работа при проблеми в ендокринологията.

2. Общи принципи на лечение на остри и хронични състояния.

3. Особености на СКЕНАР терапията при стари хора и деца.

4. Алгоритъм на създаване на лечебния курс.

5. Практика.
Съставяне на лечебна програма и нейното изпълнение, като решаване на ситуационна задача.

6. Отговори на въпроси по работа с приборите СКЕНАР, допълнителните електроди и лечебното одеяло ОЛМ.