Форма за регистрация - 17 Международна Конференция по СКЕНАР Терапия


XVII Международна конференция по СКЕНАР - терапия и СКЕНАР - експертиза,
Мармарис, Турция 1 - 6 Октомври 2011


Заявка за участиеИме, Фамилия: (на латиница!)

Държава:
Град:

Адрес:

Телефон:

e-mail:


Форма на участие в конференцията:

Участник
Придружаващо лице


Презентация:

Доклад
Тема:
Постер
Авторски семинар


Кръгла маса:
Предлагани от Вас теми за обсъждане на кръгла маса:

Настаняване:

Единична стая
При настаняване в двойна стая отбележете с кого:
Двойна стая
Без настаняванеДата на пристигане
Дата на отпътуване