СКЕНАР - 1 - HT - 01

Продукти|Професионални апарати

Най-добрият професионален прибор, с два режима „скриниг” и принципно създадена възможност за електроакупунктурна диагностика чрез измерване на електропроводимостта на акупунктурните точки! 

 • Изменение на честотата на въздействащите импулси от 15 до 350 Hz
 • Прекъсващи серии на импулса с продължителност от 1 до 5 сек. с пауза 1 сек.
 • Четири режима на изменение на формата на въздействащите импулси (демпфериране)
 • Променлив режим на формата на импулса (демпфериране - var)
 • Режим “интензивна терапия” (въздействие на импулсите в “пакети” - с количество от 1 до 8 импулса в “пакет”)
 • Изменение на продължителноста на паузите между импулсите в “пакет”, в това число променлива пауза между импулсите в “пакет” (подрежим “Z”)
 • Режим на комбинирана честотна модулация ("swing")
 • Режим на дозирано по време високоамплитудно въздействие (“ужилване” - BЕЕ )
 • Два режима на скрининг - режим на автоматизиран преглед и оценка на различни зони за обработка, чрез измерване на електропроводимоста на акупунктурните точки с помощта на допълнителен електрод.
 • Два алгоритъма на дозирано въздействие
 • Графично представяне на динамиката на текущата реакция и скороста на изменението й
 • Специален режим на намаление на енергията - за високочувствителни пациенти и за работа върху лигавици и открити рани
 • Изображение на графичен дисплей
 • Възможност за запаметяване до 5 различни програми
 • Вграден секундомер

Характеристики
Електропунктурна диагностика Да
Индивидуално-дозиран режим Индивидуално доза и нула.
Диференциална доза
Скрийнинг 2 режима
Демпфериране 4 постоянни режима, 1 променлив режим
Амплитудна модулация “1 : 1”, “2 : 1”, “3 : 1”, “4 : 1”, “5 : 1”, BEE
Честотна модулация 30-120Hz за 8сек.
4 режима осцилираща честота.
Честота на въздействащите импулси 15Hz - 350Hz
Интензивност (брой на импулсите в пакет) 1 - 8
Продължителност на паузата м/у импулсите 200ms. - 1600ms.
Сила на въздействие 1 - 250
Дисплей Течнокристален дисплей
Запаметяване на програми Възможност за запаметяване на 5 програми
Възможност за включване на външни електроди Да
Гаранция 24м.
 

Ние препоръчваме: