СКЕНАР - 1 - HT - 03

Продукти|Професионални апарати

Най-достъпният професионален прибор СКЕНАР-1-НТ-03 притежава основните необходими режими на въздействие и възможност за работа в „Индивидуално дозиран режим” при изпълнение на методики с цифров алгоритъм.
  • Четири фиксирани честоти на въздействащите импулси – 15Hz; 60Hz; 120Hz; 350Hz.
  • Прекъсващи серии на импулса с продължителност 3 сек. и пауза 1сек.
  • Един алгоритъм на дозирано въздействие.
  • Графично представяне на динамиката на текущата реакция и скороста на изменението й.
  • Специален режим на намаление на енергията -  за високочувствителни пациенти и за работа върху лигавици и открити рани.
  • Изображение на графичен дисплей.

Характеристики
Електропунктурна диагностика Не
Индивидуално-дозиран режим Интегрална доза и нула.
Скрийнинг Не
Демпфериране Не
Амплитудна модулация “3 : 1”
Честотна модулация 30-120Hz за 8сек.
Честота на въздействащите импулси 15Hz, 60Hz, 90Hz, 350Hz
Интензивност (брой на импулсите в пакет) 1
Продължителност на паузата м/у импулсите -
Сила на въздействие 1 - 250
Дисплей Течнокристален дисплей
Запаметяване на програми Не
Възможност за включване на външни електроди Да
Гаранция 24м.
 

Ние препоръчваме: