Професионални апарати

Приборите СКЕНАР се използват като основно или помощно средство в профилактиката и лечението на широк спектър заболявания, за лечение на функционални разстройства, при оказване на спешна помощ и в много неотложни ситуации. Серията професионални прибори са с широки лечебни възможности, висока надеждност и възможност за отразяване на голям обем информация. Апаратите за предназначени за използване от медицински специалисти от различни специалности. В своята работа СКЕНАР-терапия ползват специалисти от всички области както на конвенционалната (физиотерапевти, невролози, интернисти, педиатри, акушер-гинеколози, травматолози, спортни лекари и др.), така и на алтернативната (иглотерапевти, хомеопати, рефлексотерапевти) медицина. СКЕНАР успешно намира приложение в козметологията, рехабилитацията, кинезитерапията.
 • СКЕНАР - 1 - HT - 01

  Продукти|Професионални апарати

  Най-добрият професионален прибор, с два режима „screening” и принципно създадена възможност за електроакупунктурна диагностика чрез измерване на електропроводимостта на акупунктурните точки!

 • СКЕНАР - 1 - HT - 02.1

  Продукти|Професионални апарати

  Най-добрият професионален прибор от серия „02”, с възможност за автоматизиран преглед и оценка (screening) на различни зони за обработка!

 • СКЕНАР - 1 - НТ - 02.2

  Продукти|Професионални апарати

  Най-продаваният професионален прибор СКЕНАР-1-НТ-02.2 предлага многообразие от възможности за въздействие, включително режим „комбинирана честотна модулация” (swing) и два режима на диагностика.

 • СКЕНАР - 1 - НТ - 02.3

  Продукти|Професионални апарати

  СКЕНАР-1-НТ-02.3 предлага достатъчно възможности за въздействие без да поставя ограничение на областта на приложение, при това - на достъпна цена.

 • СКЕНАР - 1 - HT - 03

  Продукти|Професионални апарати

  Най-достъпният професионален прибор СКЕНАР-1-НТ-03 притежава основните необходими режими на въздействие и възможност за работа в „Индивидуално дозиран режим” при изпълнение на методики с цифров алгоритъм. Приборът разполага с четири фиксирани честоти на въздействащите импулси – 15Hz, 60Hz, 120Hz и 350Hz.

 • Страници: 1